انتصاب دکتر سید مصطفی ایرانمنش به عنوان ریاست کمیته استانداردهای بین المللی

انتصاب دکتر سید مصطفی ایرانمنش به عنوان ریاست کمیته استانداردهای بین المللی

انتخابات ریاست کمیته استانداردهای بین المللی دوشنبه ۲۴/۶/۹۳ با حضور صاحب نظران و اساتید معتبر مجرب در تدوین استانداردهای کشوردر سالن همایش های سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور برگزار شد

دکترسید مصطفی ایرانمنش باکسب اکثریت آرا بعنوان رئیس کمیته استانداردهای بین المللی منصوب شدند.

درباره نویسنده

Mohammad Reza PourGhadiri

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه