ایران‌منش: براي توسعه صنعت بسته‌بندی به تاليف کتاب‌های کاربردی نیازمندیم

ایران‌منش: براي توسعه صنعت بسته‌بندی به تاليف کتاب‌های کاربردی نیازمندیم

استاد دانشگاه و فعال حوزه نشر معتقد است، برای توسعه صنعت بسته‌بندی نیاز به حمایت و اطلاع‌رسانی دقیق و نگارش کتاب‌های کاربردی است تا در حوزه اشتغال و کارآفرینی این صنعت تغییرات اصولی رخ دهد.-
سیدمصطفی ایران‌منش
سیدمصطفی ایران‌منش

دکتر سیدمصطفی ایران‌منش، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره فعالیت‌های خود عنوان کرد: استانداردهای کاربرد فناوری نانو برای صنعت غذا و بسته‌بندی مساله مهمی است و نیاز به  راه‌‌اندازی رشته کارشناسی مهندسی بسته‌بندی و مهندسی بعد از برداشت در خاورمیانه دارد.

مدیر انتشارات «نگارش آیدا»با اشاره به تلاش برای برپایی نخستین همایش بین‌المللی صنعت بسته‌بندی خلیج فارس از طریق دانشگاه خلیج فارس، گفت: با برپایی این همایش به دنبال نشان دادن اقتدار فرهنگی ایران در منطقه هستیم.

وی ادامه داد: مجموعه «مقدمه‌ای بر آشنایی با اقتصاد، بازاریابی، بسته‌بندی و صادرات ماهی» مجموعه‌ جدیدی از سوی انتشارات نگارش آیداست که بر اساس تحقیقات گروهی دانشجویان این رشته گردآوری شده است.

ایران‌منش گفت: در حوزه بسته‌بندی بازار خوبی برای اشتغال در ایران وجود دارد و محصولات کشورمان در بازار خاورمیانه با استقبال خوبی مواجه است و برای حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط کار در ایران و نیز توسعه بخش صادرات محصولات غذایی و بسته‌بندی نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت نانو تکنولوژی در بسته‌بندی، ادامه داد: برای توسعه این صنعت نیاز به حمایت و اطلاع‌رسانی صحیح است. آموزش‌ها و کتاب‌های ما باید کاربردی باشند تا منجر به اشتغال‌زایی و حمایت از تولید داخلی شوند.

سید مصطفی ایران‌منش، مدیرمسول و صاحب امتیاز ماهنامه تخصصی بین‌المللی «فناوری و توسعه صنعت بسته‌بندی» است. وی مقالات و کتاب‌های درسی دانشگاهی متعددی به سه زبان انگلیسی، فارسی و ایتالیایی نوشته است.

«اف‍لات‍وک‍س‍ی‍ن‌ پ‍س‍ت‍ه‌ ای‍ران»‌ و «م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ش‍م‍ش‌ از ان‍گ‍ور»  از کتاب‌های وی است.

درباره نویسنده

Mohammad Reza PourGhadiri

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه