کتب و مقالات

 • کاربرد تکنولوژی سرما و انجماد در نگهداری محصولات غذایی (۵جلدی)

 • کتاب فرهنگ کامل کاربردی مهندسی علوم و صنایع غذایی یک جلدی مصور تشریحی انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی

 • صنعت تولید، فرآوری و بسته‌بندی انواع محصولات میوه‌ای و مرکبات برای صادرات همراه با(CD)، کدکس و منایع (Q . C) –

 • کتاب جامع مهندسی بعد از برداشت (الفبای صنعت بسته‌بندی)

 • کتاب تغییرات شیمیایی مواد غذایی در کارخانه‌ها

 • کتاب پایه و اساس علمی مزه، بو، و بافت ترکیبات مواد غذایی

 • کتاب نقش اکسترودر در صنایع غذایی

 • کتاب کاربرد تکنولوژی در تولید شیر و فراورده‌های آن،

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در تولید، فراوری، بسته‌بندی و صادرات زيتون

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات کشمش (دو جلدی)

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در تولید، فراوری، بسته‌بندی و صادرات خرما

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در تولید، فراوری، بسته‌بندی و صادرات انجیر

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در تولید، فراوری، بسته‌بندی و صادرات فندق

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در تولید، فراوری، بسته‌بندی و صادرات گردو.

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در تولید، فراوری، بسته‌بندی و صادرات بادام

 • کتاب کاربرد تکنولوژی مدرن در توليد، فراوری، بسته‌بندی و صادرات زغال اخته

 • کتاب کاربرد تکنولوژی، مدرن برای صادرات محصولات باغبانی

 • کتاب صنعت نان و فراورده‌های آن (مجموعه ۲۹سری در یک جلد)

 • کتاب فراورده‌های ذرت

 • کتاب مدیریت بهداشت باغات پسته

 • کتاب مدیریت بهداشت باغات انگور (برای تولید کشمش) و فراورده‌های آن

 • کتاب صنعت خرما

 • کتاب صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی

 • کتاب کاربرد آمار و کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

مقدمه‌ای بر آشنایی با: کاربرد فن‌آوری در مقیاس نانو در صنعت اتومبیل

10

مقدمه‌ای بر آشنایی با: کاربرد فن‌آوری در مقیاس نانو در صنعت اتومبیل

10

مقدمه‌ای بر آشنایی با: کاربرد فن‌آوری در مقیاس نانو در صنعت اتومبیل

10

کتب

آخرین کتب تالیف و نوشته شده

مقالات

آخرین مقالات نوشته شده